НАШИТЕ УСЛУГИ

Какво Предлагаме

01

МЕТАЛОКЕРАМИКА - НЕБЛАГОРОДНИ СПЛАВИ

 • 1.1 Металокерамична корона, среднолята
 • 1.2 Металокерамична корона, среднолята, артикулатор ИС
 • 1.3 Металокерамична корона, вестибуларен МАРДЖИН
 • 1.4 Металокерамична корона, циркулярен МАРДЖИН
 • 1.5 Металокерамична бленд корона, среднолята
 • 1.6 Метална корона
 • 1.7 Репаратура на керамична конструкция
02

КЕРАМИКА

 • 2.1 Обвивна корона от прескерамика
 • 2.2 Обвивна корона от прескерамика с надграждане
 • 2.3 Обвивна корона от керамика чрез послойна техника
 • 2.4 Керамичен инлей от прескерамика
 • 2.5 Керамичен инлей чрез послойна техника
 • 2.6 Корона - цирконий
 • 2.7 Фасета – прес керамика
03

МЕТАЛОКЕРАМИКА - БЛАГОРОДНИ СПЛАВИ

 • 3.1 Металокерамична корона, среднолята
 • 3.2 Металокерамична бленд корона, среднолята
04

КОРЕНОВИ ЩИФТОВЕ, КЕПЕТА ОТ МЕТАЛ

 • 4.1 Отливане на коренови щифтове - директен моделаж
 • 4.2 Индиректно щифтово изграждане
 • 4.3 Подвенечно щифтово пънче прагова препарационна граница
05

ИНЛЕЙ, ОНЛЕЙ, ОВЪРЛЕЙ ОТ МЕТАЛ

 • 5.1 Индиректна лята обтурация с една и две повърхности
 • 5.2 Индиректна лята обтурация с три или повече повърхности
06

ФОТОПОЛИМЕРИ

 • 6.1 Инлей на молар
 • 6.2 Инлей на премолар
 • 6.3 Фотополимерна фасета
 • 6.4 Фотополимерна корона
 • 6.5 Бленд корона, среднолят с фотополимер, тенгенциално
07

ПЛАСТМАСА

 • 7.1 Временна корона
08

МОДЕЛНОЛЯТИ ПРОТЕЗИ

 • 8.1 Моделнолята протеза с куки
 • 8.2 Моделнолята протеза със стави
 • 8.3 Моделнолята фрез протеза
 • 8.4 Става ”анкора Bego"
 • 8.5 Стаба CEKA
09

ПРОТЕЗИ - ОБИКНОВЕНИ

 • 9.1 Тотална плакова протеза
 • 9.2 Частична плакова протеза
 • 9.3 Микропротеза до 4 зъба
 • 9.4 Термосенс - Вертекс
 • 9.5 Микропротеза - Термосенс Вертекс
 • 9.6 Репаратура
 • 9.7 Ребазация
11

ОРТОДОНТИЯ

 • 11.1 Лингвална пластинка
 • 11.1.1 Пластинка от ПММА (изработва се чрез насипване, полимеризира се в автоклав)

• Без винт
• С един винт
• С трипосочен винт
• С наклонена равнина
• С хоризонтални повърхности (гладки)
• С хоризонтални повърхности (с антагонисти)

 • 11.1.2 Разширителна с ТФФ* SCHEU (изработва се чрез ламиниране, без остатъчен мономер)
 • 11.3 Функционални апарати
 • 11.3.1 Клампт (ЕОА)**
 • 11.3.2 Моноблок
 • 11.3.3. Twin block
 • 11.4 Експандери- RPE Hyrax

• с припояване към пръстени
• с капи от ПММА
• допълнителен елемент със спойка

 • 11.5 Дистализиращи апарати
 • 11.5.1 Pendulum

• ТМА дъга

 • 11.5.2 The Frog appliance (Винт - Forestadent)
 • 11.6 Ретенционни апарати
 • 11.6.1 С ПММА

• Hawley retainer
• Alexander retainer

 • 11.6.2 С ТФФ

• вакуумен ретайнер
• Hawley retainer
• Alexander retainer
• фиксиран ретайнер (с трансферна шина)

 • 11.7 Шини от ТФФ SCHEU
 • 11.7.1 Шина за избелване
 • 11.7.2 Шина за бруксизъм

• безцветна плака
• цветна плака

 • 11.3 Протектор за уста (Mouthguard)

Услуги

Не можете да копирате съдържанието на тази страница