ИНЛЕЙ, ОНЛЕЙ, ОВЪРЛЕЙ ОТ МЕТАЛ

Индиректна лята обтурация с една и две повърхности

Индиректна лята обтурация с три или повече повърхности

Видове Инлеи

  • Фотополимерни
  • Керамични
  • Металокерамични
  • Циркониеви
  • От благородни метали
  • От неблагородни метали

Не можете да копирате съдържанието на тази страница