Повече от 30 години фирма Renfert се е профилирала в разработване и производство на восъци, методи и системи за восъчен моделаж. За достигането на конкретна цел, а именно – изработка на восъчен модел на корона, при това спестявайки време и средства.

Не можете да копирате съдържанието на тази страница