VITA е керамика, която поставя във всяко едно отношение нови стандарти. Това се отнася в еднаква степен както за новите висококачествени материали за възможно най-близка до природата естетика, така и за изключителния комфорт на зъботехника по време на изработване на конструкцията и на крайния потребител при носенето й.

Не можете да копирате съдържанието на тази страница