CAD/CAM системите са бъдещето в зъботехниката. Изцяло компютъризираната апаратура на AMANN GIRBAH е от най-съвременно поколение и е предназначена за изключително прецизна изработка на мостове и корони от цирконий.

Не можете да копирате съдържанието на тази страница