BEGO e една от водещите компании с изключителна репутация в денталната индустрия. Компанията е специализирана в производството на оборудване, материали, благородни и неблагородни сплави, керамика, импланти, CAD/CAM системи и ноу-хау за денталните лаборатории и денталните лакари.

Не можете да копирате съдържанието на тази страница