Водещ производител на стоматологични и зъботехнически материали. Представена на денталния пазар преди десетилетие, системата покрива широк кръг от индикации: от най-фини фасети, използвани при препарация на единични зъби, до корони и дъгови стабилизации.

Не можете да копирате съдържанието на тази страница