ПЛАСТМАСА

Лесна Технология

Висока Естетичност

Ниска Цена

Фотополимери

  • Инлей на молар
  • Инлей на премолар
  • Фотополимерна фасета
  • Фотополимерна корона
  • Бленд корона, среднолят с фотополимер, тенгенциално

Не можете да копирате съдържанието на тази страница