Ортодонтия

11.1 Лингвална Пластика

11.1.1 Пластинка от ПММА

Изработва се чрез насипване, полимеризира се в автоклав

  • Без винт
  • С един винт
  • С трипосочен винт
  • С наклонена равнина
  • С хоризонтални повърхности (гладки)
  • С хоризонтални повърхности (с антагонисти)

11.1.2 Разширителна с ТФФ* SCHEU

(Изработва се чрез ламиниране, без остатъчен мономер)

11.3 Функционални Апарати

11.3.1 Клампт (ЕОА)**

11.3.2 Моноблок

11.3.3 Twin Block

11.4 Експандери - RPE Hyrax

  • С припояване към пръстени
  • С капи от ПММА
  • Допълнителен елемент със спойка

11.5 Дистализиращи Апарати

11.5.1 Pendulum
- TMA дъга

11.5.2 The Frog Appliance (Винт - Forestadent)

11.6 Ретенционни Апарати

11.6.1 С ПММА
- Hawley Retainer
-Alexander Retainer

11.6.2 С ТФФ
- вакумен ретайнер
- Hawley Retainer
- Alexander Retainer
- фиксиран ретайнер (с трансферна шина)

11.7 Шини от ТФФ SCHEU

11.7.1 Шина за избелване

11.7.2 Шина за бруксизъм
- безцветна плака
- цветна плака

11.7.3 Протектор за уста

Не можете да копирате съдържанието на тази страница