МЕТАЛОКЕРАМИКА – НЕБЛАГОРОДНИ СПЛАВИ

Високо Качество

CAD/CAM Технологии

 • Металокерамична корона, среднолята
 • Металокерамична корона, среднолята, артикулатор ИС
 • Металокерамична корона, вестибуларен МАРДЖИН
 • Металокерамична корона, циркулярен МАРДЖИН
 • Металокерамична бленд корона, среднолята
 • Метална корона
 • Репаратура на керамична конструкция

МЕТАЛОКЕРАМИКА – БЛАГОРОДНИ СПЛАВИ

Висока Устойчивост

Зъбните металокарамични конструкций върху благородни и полу-благородни сплави, имат следните преимущества:

 • по-висока биопоносимост
 • по-добра връзка между керамиката и метала
 • висока технологична точност

Нашите услуги включват следното:

 • Металокерамична корона, среднолята
 • Металокерамична бленд корона, среднолята

КЕРАМИКА

 • Обвивна корона от прескерамика
 • Обвивна корона от прескерамика с надграждане
 • Обвивна корона от керамика чрез послойна техника
 • Керамичен инлей от прескерамика
 • Керамичен инлей чрез послойна техника
 • Корона – цирконий
 • Фасета – прес керамика

Не можете да копирате съдържанието на тази страница